top of page
Dịch vụ này không còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

ACRYLIC WORKSHOP

SOLD OUT

  • 350 US dollars
  • TOWSON

Mô tả dịch vụ

LEARNING: application, preparation and ration of acrylic application & 3D- NAIL ART


Buổi sắp tới


Chi tiết liên hệ

  • 31 Allegheny Avenue, Towson, MD, USA

    18449662457

    schoolofcreativenails@gmail.com

bottom of page