top of page
Không thể đăng ký khóa học này nữa.

Advanced Acrylic Workshop

KIT & LUNCH INCLUDED

  • Đã kết thúc
  • 350 US dollars
  • TOWSON

Mô tả dịch vụ

Learning: Ombre, Marble Techniques, Encapsulation, Marketing & Branding


Chi tiết liên hệ

  • 31 Allegheny Avenue, Towson, MD, USA

    18449662457

    schoolofcreativenails@gmail.com

bottom of page